Науково-педагогічні працівники афедри комп’ютерних наук прийняли активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення», що відбулася 18-20 листопада 2021 року на базі Державного університету “Житомирська політехніка”.
Так студентами та викладачами кафедри комп’ютерних наук підготовлено та подано для публікації у збірнику матеріалів конференції 16 тез, за трьома тематиками з яких представлені цікаві грунтовні доповіді на секції 3 “Інформаційні системи та технології”: к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Олександра СВІНЦИЦЬКА- “Навчально-методичні інструменти та інформаційно-комп’ютерні технології розвитку sof skills у студентів ІТ-спеціальностей”, в.о. завідувача кафедри, к.т.н. Марина ГРАФ – “Методи обробки інформації при побудові траєкторії польоту безпілотного повітряного судна”, студент групи ІПЗм-21-1 Ілля ЛІНЕВИЧ – “Розробка веб-сервісу для створення тестів та їх автогенерування на основі аналізу тексту з використанням технологій обробки природної мови”.
Керівник секції 3 – д.п.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук Катерина КОЛОС, секретар – інженер Ірина МІЛКІВСЬКА.