З метою підвищення рівня підготовки студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Системи бізнес-аналітики» 13 грудня відбулася он-зустріч з командою представників IT-компанії Viseven.

Зі сторони Житомирської політехніки у зустрічі прийняли участь: к.т.н., доцент Сугоняк Інна, гарант освітньої програми ІСТ, заступник декана ФІКТ к.е.н, доцент Свінцицька Олександра, в.о.завідувача кафедри КН Ph.D Граф Марина та гарант освітньої програми від студентів від групи ІСТ-20-1 Валецький Максим.

Основною метою зустрічі було обговорення відповідності навчальних планів та змісту дисциплін, що викладаються потребам ринку праці та запитам роботодавців, одним з яких є IT-компанія Viseven. Питання, що виносились на розгляд:

  • кількість та тематика профільних дисциплін в навчальному плані для можливості отримання конкурентоспроможного випускника на ринку праці;
  • відповідність студента-випускника даної спеціальності компетенціям бізнес-аналітика по BABOK;
  • проговорили можливість співпраці з фахівцями компанії для проведення професійно-орієнтованих лекцій на постійній основі для представлення доменних областей компанії;
  • розгляд кейсів з реальних прикладів у відповідності до компетенції комунікацій;
  • переваги та недоліки вивчення та використання мов програмування Phyton та R для Data Science, використання інших інструментів для рішення задач;
  • можливість залучення студентів до реальних проектів компанії під час проходження практик та закріплення менторів-практиків з представників компанії.

Під час зустрічі окреслили напрями роботи з удосконалення навчального процесу, зокрема: збільшити тематику з орієнтацією на практичні заняття, доцільність занять з менеджменту, з аналізу, робота з презентаціями, прототипування (UX, процес, візуальний показ, UML-діаграми), онлайн-сервіси розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації спільної роботи Figma, Sketch, Draw.io, однозначну необхідність SQL та вміння швидко створювати запити різної складності та інше.

У підсумку окреслили напрями спільної роботи над покращенням наповнення дисциплін та можливістю зміни навчальних планів, можливість надання баз практик на базі компанії Viseven, залучення професіоналів практиків компанії до навчального процесу.